Home Tin tức TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

0
TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Sản xuất nông nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng Hai tập trung vào gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ đông xuân trên cả nước. Sản xuất lâm nghiệp tập trung thực hiện phong trào Tết trồng cây, thu hoạch gỗ đến tuổi khai thác, chăm sóc, bảo vệ và chống cháy rừng.

Nông nghiệp

Tại các địa phương phía Bắc, tiến độ gieo cấy lúa đông xuân nhanh hơn cùng kỳ năm trước do thời tiết thuận lợi, nông dân tranh thủ xuống giống. Các địa phương phía Nam đến nay cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân và bắt đầu thu hoạch ở một số trà lúa sớm. Diện tích gieo cấy lúa đông xuân giảm 28,6 nghìn ha so với cùng kỳ, chủ yếu do chuyển đổi đất lúa sang trồng các loại cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, đô thị hóa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn chung lúa đông xuân phát triển khá tốt, những trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, ngậm sữa.


Thuỷ sản 

Thủy sản khác đạt 85,9 nghìn tấn, tăng 2,9%. Giá cá tra nguyên liệu tăng so với tháng trước3. Sản lượng cá tra tháng 02/2023 ước đạt 113,6 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2023 sản lượng cá tra đạt 223,8 nghìn tấn, tăng 3,1%.

Sản lượng tôm thẻ chân trắng tính chung hai tháng đầu năm 2023, sản lượng
tôm thẻ chân trắng đạt 60,2 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; sản
lượng tôm sú đạt 31,3 nghìn tấn, tăng 0,3%

Tính chung hai tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt
519,6 nghìn tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 406 nghìn
tấn, giảm 0,4%; tôm đạt 21,1 nghìn tấn, giảm 0,9%; thủy sản khác đạt 92,5 nghìn
tấn, giảm 0,9%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2023 ước tính tăng

Sản xuất công nghiệp tháng 2/2023 tăng 5,1% so với tháng trước5 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, (IIP) ước giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước do kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường, lạm phát các nước mặc dù hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, đơn hàng giảm, kim ngạch xuất khẩu giảm6. Chỉ số IIP tháng 02/2022 so với cùng kỳ năm trước tăng 9,2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 44 địa phương và giảm ở 19 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số (IIP) đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm8.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2023 tăng 0,5% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong hai tháng đầu năm 2023 lên 37,9 nghìn doanh nghiệp giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cũng trong tháng Hai, có 3. 42,7% và giảm 5,4%.

Bình quân một tháng có 25,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.Tính chung hai tháng đầu năm 2023 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm , tăng 18,3%so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước đạt gần

Tuy nhiên, các dự án khởi công mới còn trong thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư nên cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện chung. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3%so với cùng kỳ năm trước .

đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 535,4 triệu USD, giảm 85,1% so với cùng kỳ năm trước. – Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 440 lượt với tổng giá trị góp vốn 797,9 triệu USD, tăng 3,7% so cùng kỳ năm trước. Phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 330,3 triệu USD.

2023 ước đạt 2,55 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Hai tăng 11%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 5,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,7%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa


Chung 2 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng 12/2022, CPI tháng Hai tăng 0,97% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,31%.

Ở chiều ngược lại, dịch vụ cắt tóc, gội đầu giảm 0,17% so với tháng trước. – Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%. – Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%. – Nhóm giáo dục giảm 0,57% , trong đó nhóm dịch vụ giáo dục giảm 0,66%.

Riêng giá nước quả ép và nước tăng lực tăng lần lượt 0,47% và 0,34% do nhu cầu tiêu dùng cao khi người dân đi du xuân và lễ hội đầu năm mới. Lạm phát cơ bản 22 tháng 02/2023 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 4,96%so với cùng kỳ năm trước. 12/2022 giảm là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI chung thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Lãi suất USD tăng cao khuyến khích các dòng vốn không đầu tư vào vàng. Tính đến ngày 25/02/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.858,35 USD/ounce, giảm 0,98% so với tháng 01/2023. 4,5%-4,7% và chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2023 của Mỹ được công bố. Chỉ số nhóm gạo tăng 0,1% .

Vận tải hàng hóa tháng Hai ước đạt 191 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng

27,8% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 38,1 tỷ tấn.km, tăng 23,5%. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt 374,7 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 76 tỷ tấn.km, tăng 20,3% .

Sản lượng hàng hóa

Tại Việt Nam, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát dịch, đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, nhất là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here